Medija podaci za oglašavanje u “Večernjim novostima”

Poverenje i popularnost među velikim brojem čitalaca u Srbiji, „Večernje novosti“ svakodnevno dele sa uglednim oglašivačima i agencijama i, u saradnji s njima, iznalaze uvek nove i atraktivnije modele komunikacije s potrošačima

preuzmite/prelistajte PDF

LJiljana Kuzmanović

Pomoćnik direktora društva za marketing

email: ljiljana.kuzmanovic@novosti.rs

tel: (+381 11) 3028-075

 

Kontakti za oglašavanje

 

Večernje Novosti - komercijalni oglasi

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057, 3028-335

email: marketing@novosti.rs

 

Revijalna izdanja

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057, 3028-335

email: marketing@novosti.rs

 

Večernje Novosti - mali oglasi

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057, 3028-335 faks: (+381 11) 3398-062

email: malioglasi@novosti.rs, citulje@novosti.rs

šef službe malih oglasa: Tatjana Jonić Ćopić

email: tatjana.jonic@novosti.rs

 

Insertovanje u bilo koje izdanje

Božidar Tanasković

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057, 3028-335

email: bozidar.tanaskovic@novosti.rs

 

Novosti Oglasi

Komercijalni oglasi i foto oglasi

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057, 3028-335

email: oglasi@novosti.rs

 

Mali oglasi

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057, 3028-335

email: moglasi@novosti.rs

 

Novosti Online

koordinator online oglašavanja:

Tatjana Žukov Kovačić

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057, 3028-335

email: tatjana.zukov@novosti.rs

 

Cenovnici

 

Večernje Novosti

Štampano izdanje - Cenovnik oglasnog prostora - RSD - EUR - EUR (english)

Redovni dodaci (imaju posebne cenovnike zbog drugačijeg formata):

  • Život plus(nedeljom) - RSD
  • Doktor u kući(subotom) - RSD
  • TV Novosti(petkom) - RSD
  • Oglasni prostor na regionalnim stranama - RSD
  • Čitulje - RSD
  • Novosti oglasi(sredom) štampano izdanje - RSD

Revijalna izdanja

Portal www.novosti.rs i mobilne aplikacije (Android, iOS)

Cenovnik oglašavanja - EUR