Marin Morava je tehnički savetnik HAK-a i on je objasnio kako da sami možemo skratimo radni vek menjača. Ako ne pritisnemo dovoljno snažno kvačilo pri promeni brzina, može se pojaviti zvuk struganja.

- Ako vam se to prvi put dogodilo, verovatno neće negativno uticati na pravilan rad menjača. Čestim ponavljanjem ovog događaja moguće je oštetiti sinhro prsten prenosa gde se ova radnja često dešava. Kada su sinhroni prstenovi oštećeni, oni gube svoju ulogu da izjednače broj obrtaja između dve osovine kako bi lakše i bez smetnji menjali zupčanike. Vozač će osetiti ovaj problem pri promeni stepena prenosa kao povećanje otpora pri pomeranju ručice menjača prilikom prebacivanja u brzinu, uz prisustvo mehaničkog škripanja u menjaču. Preporučljivo je da se sa ovom vrstom kvara što pre obratite u servis, jer postoje i drugi mogući uzroci koji mogu izazvati slične simptome menjača pri promeni stepena prenosa, poput neispravnosti kvačila ili lošeg podešavanja kvačila.

Svako taktiziranje i čekanje mogu samo povećati problem.

- Prisustvo metalnih strugotina u ulju menjača može nastati usled nepravilnog habanja pri promeni brzina. Ostaci metalne strugotine oštećuju ležajeve i zupčanike menjača, a u najgorem slučaju moguće je potpuno oštećenje menjača i gubitak pogona vozila. Šta može da se desi ako prebacimo menjač sa, na primer, 6. u 2. brzinu pri velikoj brzini vozila?

- Postoji otvorena mogućnost izlaska iz maksimalno navedenog broja obrtaja motora, što naravno može biti štetno po mehaniku motora do nivoa većih mehaničkih oštećenja motora.

(Revija HAK)

BONUS VIDEO