Оснивач и издавач КОМПАНИЈА „НОВОСТИ“ АД

Директор друштва: Оливера Анђелковић

Главни и одговорни уредник: Милорад Вучелић

impressum.editorialOffice

Андријана Нешић, помоћник главног уредника за дигитална издања (andrijana.nesic@novosti.rs)

Сергеј Комненић, главни уредник „Нпортала“ (sergej.komnenic@novosti.rs)

Филип Роговић, заменик главног уредника „Нпортала“ (filip.rogovic@novosti.rs)

Никола Бошњаковић, друштвене мреже (nikola.bosnjakovic@novosti.rs)