- ...Došli smo do položaja sa dva tenka i jednom "samohotkom". Dva raspoloživa mitraljeza na tenkovima, na nesreću, nisu funkcionisala. Valjda su se dva mlađa vojnika uplašila i spetljala.... 

Stajali smo u dvorištu. Giška je uzbrao šljivu i rekao mi: "Slušaj, Slobo brate, ako neko od nas pogine, ne smemo ni leš ostaviti ustašama". Kao da je naslutio veliko zlo... 

Staniću se, kako su Novosti izveštavale, sušilo grlo dok je pričao. 

Foto: Arhiv Borbe

 

- Prešao sam iz dvorišta na ulicu jer sam hteo da se popnem na  tenk. Tada sam začuo Gišku kada je jauknuo. "Ajme, brate!" Pritrčao sam i razgrnuo mu košulju ispod koje je uveliko krvario. Pogođen je snajperom pravo u srce... 

(Arhiv Borbe, Večernje Novosti 16.9.1991.)