Na Tiktoku je izašao isečak gostovanja Dušana DŽakića u emisiji "Balkan info" u kome DŽakić govori o svojim izvorima prihoda. 

Kada se sve sabere, možemo primetiti da se i od sporta, koji nije fudbal, može živeti sasvim solidno.

Dušan nije govorio o konkretnim ciframa, ali možete sami proceniti o kojim se iznosima radi.