- Panel sudija Mišela Pikara, Kaja Ambosa i Nine Jergensen izrekao je prvu žalbenu presudu u predmetu koji se pred Specijalizovanim većima Kosova vodi za ratne zločine. Apelacioni panel potvrdio je osudu Saliha Mustafe za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva - navodi se u saopštenju Specijalnog suda.

Apelacioni panel odbio je osam žalbenih razloga kojima Mustafa osporava prvostepenu presudu, a delimično je prihvatio žalbeni razlog u kom Mustafa osporava izrečenu kaznu u trajanju od 26 godina za tri tačke optužnice po kojima je osuđen.

- Panel Apelacionog suda došao je do zaključka da su u predmetima koji su se pred međunarodnim sudovima i pred kosovskim sudovima vodili za ratne zločine uporedive s onima za koje je Mustafa osuđen izricane blaže kazne od one koju je pretresni panel izrekao Mustafi. Zato je Apelacioni panel ublažio pojedinačne kazne koje su Mustafi izrečene za ratne zločine za koje je osuđen i njegovu ukupnu jedinstvenu kaznu smanjio sa 26 na 22 godine zatvora, u šta se uračunava i vreme provedeno u pritvoru - objašnjavaju iz Specijalnog suda.

Foto: Tanjug/AP

 

Izričući presudu, Panel Apelacionog suda je naglasio da ona predstavlja „značajan korak ka zadovoljenju pravde za žrtve i utvrđivanju odgovornosti” i da umanjenje kazne Salihu Mustafi „nipošto ne znači da krivična dela za koja je oglašen krivim i osuđen nisu teška”.

Apelacioni panel je napomenuo da Mustafa nije osporio nalog o reparacijama koji je izdao pretresni panel, a kojim su određene reparacije za osam žrtava koje su učestvovale u postupku, i dodao da se odluka Apelacionog panela ne odražava na nalog o reparacijama.

Foto: Tanjug/AP

 

Apelacioni panel je pored toga naglasio da je potvrdio osude Saliha Mustafe na osnovu „individualne krivične odgovornosti“ za ratne zločine mučenja, proizvoljnog lišavanja slobode i ubistva i da „ovaj postupak nije bio vođen ni protiv OVK ni protiv naroda Kosova i da oni ne snose odgovornost niti su oglašeni krivim za ova krivična dela“.

(RTS)

BONUS VIDEO: