Sigurnost u automobilu veoma je bitna, a jedan od važnih aspekata je pravilno korišćenje sigurnosnih pojaseva, čak i na zadnjim sedištima. Mnogi nisu svesni da, iako prazna, zadnja sedišta mogu da predstavljaju ogromnu opasnost u slučaju nesreće ako nisu adekvatno pričvršćena sigurnosnim pojasevima. U nezgodama, nevezani objekti ili putnici na zadnjim sedištima mogu dobiti ogromnu kinetičku energiju kada dolazi do takozvanog "efekta slona".

Šta znači izraz "efekat slona"

"Efekat slona" u automobilima je pojam koji se koristi za opisivanje situacije kada nevezani putnik ili objekt na zadnjem sedištu, usled sudara, uzrokuje ogromnu silu koja može biti opasna za sve u vozilu. Zamislimo situaciju: automobil se kreće brzinom od 60 km/h, a na zadnjem sedištu je nevezana osoba težine 75 kg ili neki sličan teret. U slučaju frontalnog sudara, inercija će naterati tu osobu ili objekt da se kreće napred sa ogromnom silom. Ovaj efekat je uporediv sa masom od oko 4,2 tone koja se kreće unapred. To znači da bi udarac nevezanog putnika ili tereta na prednje sedište bio ekvivalentan udarcu izuzetno teškog objekta.

Vezivanje praznih sedišta

Ovaj fenomen nije ograničen samo na putnike; isti efekat može se dogoditi sa bilo kojim nevezanim objektima u automobilu. To uključuje sve - od mobilnih telefona do teških torbi. U trenutku sudara, ti predmeti postaju projektili sa potencijalom da nanose ozbiljne povrede.

Foto: Profimedia

 

Zato je vezivanje pojaseva na zadnjim sedištima važno, čak i kada su prazna. Pojasevi služe kao prepreka koja sprečava naslone zadnjih sedišta da se pod udarom tereta iz prtljažnika previše saviju ili čak slome. Takođe, ako su pojasevi pričvršćeni, smanjuje se rizik od toga da nevezani teret ili predmeti prilikom sudara ulaze u prostor putnika.

Opasne stvari iz gepeka

Takođe, ukoliko prevozite neki teret u gepeku vozila, oni mogu postati projektili u slučaju sudara. U vozilima bez čvrste pregrade između prtljažnika i putničkog prostora, ovo predstavlja poseban rizik. Vezivanje zadnjih pojaseva pomaže u stabilizaciji naslona sedišta, sprečavajući tako ulazak predmeta u prostor putnika i potencijalne ozbiljne povrede.

Stoga je preporučljivo da sigurnosni pojasevi budu uvek pričvršćeni, bez obzira da li zadnja sedišta koriste putnici ili ne. Ova praksa ne samo da povećava bezbednost u vozilu već i smanjuje rizik od teških povreda ili čak fatalnih ishoda u slučaju nesreće i "efekta slona".

(Srbija danas)

BONUS VIDEO: