Anti-lock Braking System ili skraćeno ABS, u prevodu znači - sistem protiv blokiranja kočnica. Radi se o elektronskom sistemu koji uz pomoć senzora pomno prati šta se dešava sa kontaktom pneumatik-podloga i shodno tome da li dolazi do pojave uslova za blokiranje kočnica, kontroliše i upravlja njihovim radom i ponašanjem.

Sastoji od elektronske kontrolne jedinice, hidraulične jedinice, senzora broja obrtaja točkova, koji se nalaze na točkovima i šalju podatke o broju obrtaja kontrolnoj jedinici, releja i ABS upozoravajuće lampice na instrument tabli. ABS sistem funkcioniše tako što elektronska kontrolna jedinica vozila neprekidno kontroliše broj obrtaja točkova, a kad dođe do kočenja ona upoređuje i kontroliše izmene broja obrtaja točkova. U slučaju da točkovi naglo uspore onda pomenuta kontrolna jedinica više puta u sekundi menja kočioni pritisak i sa tim sprečava blokiranje točkova. Promenu pritiska kod naglog kočenja i aktivaciji ABS sistema vi kao vozač možete osetiti u podrhtavanju pedale kočnice. Pri pokretanju vozila posle naglog zaustavljanja možete čuti zvuk elektromotora koji kontroliše ABS sistem.

Kraće rečeno, elektronski regulisana sila kočenja svakog od četiri točka pomoću ABS sistema čuva vozilo od zanošenja na putu i omogućava njegovu stabilnost i naravno kontrolu nad vozilom tokom naglog kočenja ili kočenja po klizavom putu. Ispravan ABS sistem veoma je bitan za svakog vozača, kako bi tokom kočenja mogao upravljati vozilom bez većih problema. Točkovi kod vozila bez ABS sistema kod naglog kočenja blokiraju i prouzrokuju zanošenje i gubitak pravca.

Kod vožnje po rastresitim površinama na kojima je pesak, sneg ili slično vozila sa ABS sistemom imaju duži put kočenja od vozila bez ABS sistema. Gume kod vozila bez ABS sistema najčešće se ukopaju u pesak ili sneg i skrate sebi put kočenja. Ako ste iskusan i vešt vozač, onda znate zaustaviti vozilo i bez ABS sistema. Ali veoma je bitno zapamtiti, da je ABS sistem prednost za svakog vozača kako bi sačuvao kontrolu nad vozilom tokom loših uslova na putevima, bili profesionalni vozač ili početnik. Kod ABS sistema je interesantna činjenica, da ne funkcioniše ako vozilo ne ide brže od 5-6 km/h. To ne znači da je vozilo bez kočnica, jer obični sistem za kočenje i dalje obavlja svoju funkciju.

Takođe je interesantno da ABS sistem funkcioniše potpuno automatski i za njegovo uključivanje nije potrebna nikakva specijalna tehnika kočenja. Kako bi ABS sistem funkcionisao sa svom snagom i ispravno, preporučljivo je da vozilo ima montirane točkove odgovarajućih veličina po uputstvima proizvođača automobila. U suprotnom ABS sistem ne može pravilno funkcionisati.

Kako se ponaša vozilo sa ABS-om?

Rasprostranjeno je mišljenje da automobili opremljeni ABS-om automatski imaju kraći zaustavni put, što nije tačno. Dužina vremena kočenja je produžena, kao i sam zaustavni put, čak i za 5-6 odsto, u odnosu na isti automobil bez ABS-a, mereno u idealnim uslovima. Ali, u idealnim uslovima (suv i dobar put) ABS uređaj nikada neće da se aktivira, sem ako je neispravan. Prilikom naglog pritiskanja pedale za kočenje sva vozila koja imaju ABS sistem za kočenje ispuštaće neverovatan zvuk koji će se prenositi na vašu pedalu unutar kabine.

Ovo je sasvim normalno! Ukoliko imate potrebu za naglim zaustavljanjem vašeg automobila, najvažnije je da nepopuštate pedalu prilikom kočenje već da je držite pritisnutom. Bez obzira na zvuk i otpor pedale na vašu nogu. To možete probati po blagoj kiši kada ste bezbedni da nemate pešaka i parkiranih vozila na nekom parkingu ili neprometnoj ulici. Naravno sve što probate radite na sopstvenu odgovornost, zato pažljivo!

Šta raditi kada vam se upali ABS lampica na instrument tabli?

ABS sistem sa svojom mogućnošću samotestiranja svih svojih komponenti kod kvara tj. otkazivanja neke od njih upali ABS upozoravajuću lampicu na instrument tabli vozila. Ukoliko postoji neka nepravilnost u ABS sistemu upaljena lampica nagoveštava vam da pažljivo zaustavite vozilo, isključite motor i ponovo ga pokrenete. Ako lampica zasvetli samo na kratko i ponovo se ugasi, sve je u redu sa ABS sistemom.

Ako lampica svetli i dalje, neophodno je posetiti servisera. Do kvara na ABS kočnicama dolazi najčešće ako je otkazao senzor ABS na određenom točku ili ako je došlo do zaprljanosti senzora. Kvar se lako dijagnostikuje i nije skup za većinu vozila. Dok kod druge generacije ABS sistema nema "senzora" već su ih zamenili digitalnim magnetnim davačima brzine. Sastoji se od prstena na kojima je veliki broj sitno raspoređenih malih magneta.

BONUS VIDEO: