Tokom proteklih nekoliko dana, saopštila je izraelska vojska, završena je još jedna faza pripravnosti Severne komande za rat, usredsređena na operativna skladišta za vanredne situacije za široku mobilizaciju izraelskih snaga, kada je to potrebno.

Izraelske odbrambene snage navode da opremu i sredstva u skladištu održavaju komunikaciono, logističko i medicinsko ljudstvo uprave za tehnologiju i logistiku (J4) i omogućavaju „trenutnu mobilizaciju rezervnog sastava u vanrednim situacijama i njihov dolazak na liniju fronta u kratko vreme sa svom opremom potrebnom za borbu“

-Komandanti redovnih i rezervnih jedinica spremni su da za samo nekoliko časova pozovu i opreme sve potrebne vojnike i prevezu ih na liniju fronta za odbrambene i ofanzivne zadatke, saopštila je izraelska vojska.

-Tokom proteklih nekoliko mesci odvijao se proces dubinskog učenja na osnovu lekcija naučenih iz borbi na jugu, kao deo poboljšanja spremnosti za dan prijema komandi, dodaje se.

(TV Front)

BONUS VIDEO: