Od danas, 10. aprila, počinje prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći, preko Saveza penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženja penzionera Srbije (UPS) „Nezavisnost”, koji su, preko svojih opštinskih udruženja i odbora korisnika penzija, objavili javni poziv za prijavu penzionera za ovaj vid društvenog standarda, za koji sredstva obezbeđuje Fond PIO.

Prijave se mogu podneti zaključno sa 29. aprilom, a preliminarne rang-liste će biti objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija i filijala Fonda 30. aprila. Nakon toga korisnici penzija imaju pravo prigovora u roku od osam dana. Konačne rang-liste će biti objavljene najkasnije do 17. maja, a već 20. maja počinje se sa podelom paketa.

"Osnovni kriterijum za dodelu solidarne pomoći je visina penzije do 24.987,67 dinara. Prilikom podnošenja prijave, potrebno je da korisnici ponesu poslednji penzijski ček (izveštaj iz banke), kao dokaz o visini penzije. Ukoliko korisnik prima i penziju iz inostranstva (dokumentuje visinu ino penzije izvodom banke), iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 24.987,67 dinara. Članstvo u penzionerskoj organizaciji nije uslov za ostvarivnje ovog prava", navodi se iz PIO Fonda.

Poslednjim izmenama Pravilnika o društvenom standardu korisnika, predviđeno je da se solidarna pomoć dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa, putem sprovođenja jedinstvene javne nabavke, čije se sprovođenje poverava SAPENS-u.

Za pakete solidarne pomoći ove godine su izdvojena sredstva u visini od čak 111 miliona dinara, dok je prošle godine za ove namene utrošen 51 milion dinara.

(Mondo)

BONUS VIDEO: