Vlada u Prištini usvojila je nacrt zakona o potvrđivanju ugovora sa Danskom o korišćenju Kazneno-popravnog zavoda u Gnjilanu za izdržavanje zatvorskih kazni danskih državljana. Odluku da ustupi korišćenje zatvorskih kapaciteta u Gnjilanu vlada je donela na elektronskoj sednici, čime‚ će se, kada bude konačno usvojena, omogućiti ublažavanje pritiska na kazneno-popravni sistem Danske i obezbediti odgovarajući uslovi za zatvorenike te zemlje.

Ministri pravde sporazum su potpisali 26. aprila 2022. u Prištini i 16. maja 2022. u Kopenhagenu. U decembru 2021. potpisano je pismo saglasnosti za transfer 300 zatvorenika iz Danske u Gnjilane.

U aprilu 2022. dokument je pretvoren u Ugovor, prema kojem je bilo predviđeno da se izvrši transfer zatvorenika početkom 2023.

Ugovor sa Danskom predviđen je na deset godina. Za upotrebu pojedinačnih i zajedničkih ćelija, Danska će vlastima u Prištini platiti 200 miliona evra. Od tog iznosa 30 miliona je planirano za obnovljive izvore energije, dok je ostatak za investicije u Kazneno-popravnu službu.

Prema Ugovoru, Danska neće slati zatvorenike osuđene za teroristička dela, za ratne zločine i zatvorenike sa dijagnozom ozbiljnih mentalnih poremećaja kojima je potrebna medicinska nega van zatvora.

Rukovodioci i stražari u zatvoru u Gnjilanu biće iz Danske i lokalne popravne službe.

Vlasti u Danskoj su ranije saopštile da je njihov zatvorski kapacitet popunjen 100 odsto, što znači da je situacija alarmantana, pošto je broj zatvorenika porastao za skoro 20 odsto od 2015. godine.

(RTS)

BONUS VIDEO: