Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 14. juna, proslavljaju dan posvećen Svetom Justinu mučeniku i filozofu.

Sveti Justin mučenik i filozof bio je jedan od prvih apologeta (branilaca) hrišćanstva.

Rođen je od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu 105. godine. Usrdno je tragao za mudrošću kod filozofa, najpre stoika, zatim peripatetika, pitagorejaca i najzad u platonista, ali mu je čudesni starac Trifon objasnio da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im je Bog ne otkrije, a On je to uradio u knjigama Svetog Pisma.

Justin poče čitati Sveto Pismo, i sav postane ubeđeni hrišćanin. Ipak nije se hteo krstiti sve dok se nije lično uverio o lažnosti svih onih optužbi koje su neznabošci protiv hrišćana isticali.

Došavši u Rim u dolami filozofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju (odbranu) hrišćana i hrišćanskog učenja i preda je caru Antoninu i senatu. Car s pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin uze prepis careve naredbe i s njom ode u Aziju gde pomoću te naredbe spase mnoge hrišćane. Potom se vrati u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Aurelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. Neki nečasni filozof Kriskent, cinik, iz zavisti ga optuži kao hrišćanina, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da se ovaj kako na sudu ne opravda, Kriskent iskoristi priliku, te nekako otrova Justina u tamnici 166. godine.

Važno je napomenuti da se na današnji dan SPC priseća i Svetog Justin ćelijskog koji je po blagoslovu patrijarha Pavla ustanovljen kao zaštitnik advokata.

Običaj nalaže da se ovog dana, kada proslavljamo Svetog Justina mučenika i filosofa skoncentrišemo na samo jednu stvar a to je pravda. Budite pravični, budite ljudi - kao što nas je učio Patrijarh Pavle.