Различити типови вибрација на металном столу узрокују да се кристали просутог шећера понашају на различите начине. 

Теслин цитат изнад овог видеа, као да жели да укаже на то да је и универзум можда креиран на сличан начин као ови облици. 

Погледајте сами!