Specijalizovani tužilac je rekao da je istina u temelju pravde i da istina zbog koje je potrebno ovo suđenje jeste činjenica da „postoji mala ali moćna grupa ljudi na Kosovu koja ne želi da postoji ovaj Sud i koja će da napravi sve da mu našteti u uzaludnom pokušaju da opravda lažni narativ da nijedan vojnik OVK nije počinio nikakav zločin za vreme rata“, saopšteno je iz Specijalnog tužilaštva.

Smit je istakao da Gucati i Haradinaj pripadaju toj grupi i nipodaštavaju sve one koji sarađuju sa Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanim tužilaštvom kao „špijune“, „kolaboracioniste“ i „izdajnike“ koji su „izneverili“ svoje sunarodnike.

Specijalizovani tužilac je naglasio da Specijalizovana veća treba da budu sud koji se vodi interesima žrtava i da je „atmosfera zastrašivanja svedoka i ometanja postupaka koja postoji u krivičnim suđenjima protiv bivših pripadnika OVK“ deo razloga zbog kojih je osnovan i zbog čega se nalazi u Hagu.

“Ta atmosfera je u prošlosti uticala na to da su svedoci bili sprečeni da pristupe sudu i kažu šta znaju o zločinima OVK“, rekao je Smit. Istakao je da optuženici dobro znaju za tu prošlost i da se nadaju da primene istu strategiju kako bi zastrašili svedoke, jer je to pre uspevalo.

Specijalizovani tužilac je ukazao da nepristrasna primena pravde podrazumeva izgradnju i podsticanje institucija koje mogu da zaštite one koji su u potrazi za pravdom i da Specijalizovana veća imaju mogućnost da obezbede pravdu za mnoge žrtve na KiM.

“Razlog zbog koga Veća imaju tu mogućnost je u tome da predstavljaju bezbedno mesto za svedoke da slobodno govore o krivičnim delima koja su videli, o onima u kojima su sami nastradali, kao i o onima u kojima su nastradali članovi njihovih porodica“, rekao je Smit. Istakao je da je od najveće važnosti da Veća predstavljaju mesto gde mogu da to naprave bez straha od represalija ili odmazde.

Tužilaštvo počinje da izvodi svoje dokaze u ponedeljak, 18. oktobra.