Ovaj veliki crkveni praznik obeležen je crvenim slovom i praznuje se od 11. veka od perioda cara Aleksija Komnina, nakon što je rasprava o tome ko je od ova tri svetitelja najveći, koja je pretila ozbiljnoj podeli u narodu i Crkvi.

Spor je bio rešen u korist Crkve tako što su se ova tri svetitelja javila evhaitskom episkopu Jovanu rekavši mu: "Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa u nama nema protivrečno, niti ima među nama prvog ni drugog". Prema predanju, svetitelji još posavetovaše episkopa Jovana da im on napiše zajedničku službu i odredi jedan zajednički dan praznika.

Sveta tri Jerarha su kod Srba slave bogoslovskih fakulteta i akademija, osim beogradskog, koji slavi Svetog Savu, a u Grčkoj je ovo nacionalni i školski praznik.

Verovanja na današnji dan

Ovaj veliki praznik treba proslaviti u veselju, miru i slozi - običaj je da se zasviraju frule i da se vernici vesele na ovaj veliki praznik. Pomenuti sveci su među Srbima zaštitnici ljudi i životinja od mraza, hladnih i "zlih" vetrova.

Po tome kakvi vetrovi danas duvaju, prognozira se kakvo nas vreme čeka tokom godine. Veruje se da će godina biti dobra i bogata ukoliko duva južni vetar, a da "severac" donosi lošu godinu s hladnim vremenom. Istočni vetar donosi nestašice, a zapadni izobilje ribe i mleka. Ako vetra nema, čeka nas bogata godina.

Da li je greh raditi na crveno slovo

Večita je nedoumica pravoslavnih hrišćana treba li raditi ili ne kada je crveno slovo.

U našem narodnu postoje brojna verovanja kad je reč o običajima i veri. Međutim, jako je važno razlikovati šta je pravilo crkve, a šta se u pravoslavlju zadržalo iz paganskih rituala. 

Razgovarali smo sa etnologom Ivom Radović i teologom Jovanom Blagojevićem koji su svojim izlaganjem u video intervjuu za "Nportal.rs" otkrili šta je pravilno, kao odgovor na dilemu da li je greh tada raditi. Za njih je srž tog pitanja drugačiji od rešenja koji većina nas očekuje i ne dobija se pukim odgovorom - da, greh je raditi ili ne, nije greh raditi.

- Kao hrišćani, padamo često u istu zamku u koju su upali Jevreji iz doba Starog zaveta i iz Hristovog vremena. To znači da nam je pitanje da li na određeni dan ne treba raditi postalo važnije od verskog, duhovnog života. Hristos je, kada su ga kritikovali što leči subotom, jasno rekao: "Pa, ljudi, subota je stvorena radi čoveka, ne čovek radi subote!" Drugačije rečeno, on kaže da je nama kroz te "neradne dane" data prilika da postanemo ljudi, a postajemo ljudi u zajednici sa Bogom. Tako da bih ja okrenuo to pitanje da li je greh raditi na crveno slovo. Pre bih rekao da je greh ne raditi na crveno slovo, a pri tome provesti dan u lenstvovanju, ne setiti se ni Boga ni drugog čoveka, niti otići na bogoslužbeno sabranje i slično - kaže Blagojević. 

Poslušajte kroz sledeći snimak detaljnije o ovoj temi, a saznajte i koja je uloga brojanica i crvenog konca: