Prilikom bacanja zemlje, izgovara se rečenica: "Neka mu je laka crna zemlja".

Verovatno ste se nekad pitali šta tačno znači ovaj običaj.

Taj čin ima svoje poreklo u magijskoj zaštiti od mrtvih. Kada svi prisutni bace po neki grumen, onda grobari završavaju posao vraćajući svu ostalu zemlju koja je iskopana iz rake preko sanduka pokojnika. U razna vremena na različite načine se štitilo od mrtvih u strahu da se ne povampire.

Živi su pribegavali raznim lukavstvima da bi ovo izbegli. Postoji običaj da se živi ne vraćaju istim putem kojim su i došli na sahranu, ili su zatrpavali kamenjem grob da se pokojnik ne bi povampirio. Bacanje zemlje je slična ritualna radnja.

Svako baca po neki grumen zemlje da zemlja bude teža. Kao odušak savesti je što se kaže da pokojniku bude laka zemlja. U većini naših krajeva se uz grumen zemlje baca i po koji sitan novčić, kojim se na simboličan način, poručuje pokojniku da isti novac ponese nekom pokojniku koji je bio blizak onome ko je novčić bacio, piše Codex.

BONUS VIDEO: