Sveti apostol Andronik je bio jedan od Sedamdesetorice, srodnik apostola Pavla, dok se Sveta Junija spominje kao njegova pomoćnica.

Andronik je bio postavljen za episkopa Panonije, ali nije živeo na jednom mestu, već je propovedao Jevanđelje po celoj Panoniji. Sa Svetom Junijom je uspeo da mnoge privede Hristu i da razori mnoge hramove idolske. Oboje su imali blagodatnu moć čudotvorstva, kojom su isterivali demone iz ljudi i lečili svaku nemoć i bolest. 

Oboje su nastradali u Hristovo ime, pa tako su primili dvostruk venac: i apostolstva i mučeništva. NJihove svete mošti nađene su u predelima Evgenijskim.

U narodu važi verovanje da na današnji dan valja činiti određene stvari kako bi se oterali zli duhovi i prizvali dobri.

Običaji

Danas u kuću valja uneti venac od ruzmarina, jer se na taj način prizivaju duhovi zaštitnici koji čuvaju od bolesti i nesreće.