Како сазнајемо у Музеју града, након тога следе ископавања која ће трајати око два месеца. Због безбедности грађана, већ је постављена заштитна ограда, која ће остати све док археолози не заврше посао. Очекује се да се ту нађу остаци Батал-џамије, која је била највећа на овом простору.

Према речима Јелене Медаковић, директорке Музеја града, од краја 80-их година, приликом радова на изградњи топловода обављана су археолошка истраживања. Материјал са те локације донет је и инвентарисан у Музеју града.

- Радови који су предвиђени су истражни археолошки радови који подразумевају припремне истражне радове, ископавање, истраживање, измештања налаза, конзервацију и обраду материјала у Музеју - наводи Медаковићева. - Планирано је оквирно 60 радних дана. Реч је о налазишту Антички Сингидунум, остацима некрополе из трећег и четвртог века. Док трају ископавања, парк ће бити затворен.

Медаковићева наводи да у првој фази радова зеленило неће бити посечено, а у следећој фази је планирана сеча 11 стабала, од којих су нека заражена. Биће уклоњено само дрвеће, које је неопходно изместити због радова, а у складу са сагласношћу коју је изадала надлежна Комисија.

- Арехолошки налаз неће блокирати планирану изградње гараже у Влајковићевој улици - истиче Медаковићева. - Налаз ће бити конзервиран и обрађен у складу са принципима струке. Као и на свим налазиштима, делови некрополе ће се ископати и пренети у Музеј, где ће бити конзервирани, обрађени и инвентарисани.

Током изградње подземне гараже у Пионирском парку, 2003. године, обављена су заштитна археолошка истраживања и том приликом је откривено и истражено 15 римских гробова, четири слободно укопана гроба без могућности датовања и један камени саркофаг. Овим налазима је потврђено да је локалитет Пионирски парк део југоисточне некрополе античког Сингидунума, на којој се сахрањивање покојника обављало током 3. и 4. века наше ере.