Додела субвенција Националне службе за самозапошљавање поводом покретања бизниса траје до 10.априла.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000 динара, уместо досадашњих 250.000, док је за особе са инвалидитетом резервисан износ од 330.000 динара. Ова помоћ намењена је незапосленима који се воде на евиденцији НСЗ и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Како је наведено у конкурсу, субвенција се додељује ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос.

Такође, право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. У том случају, свако лице појединачно подноси захтев.

Ко може да аплицира?

Да би остварио право на субвенцију, први услов је да незапослени грађанин који се пријављује буде пријављен на евиденцију незапослених НСЗ. Такође, неопходно је да је лице завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији НСЗ или друге одговарајуће организације.

Неопходно је и испунити раније обавезе и измирити сва дуговања према Националној служби за запошљавање, а лице које подноси пријаву мора да буде у дозвољеном оквиру опредељеног износа за де минимис државну помоћ (помоћ која нема значајан утицај на нарушавање конкуренције на тржишту) у текућој фискалној и претходне две фискалне године.

Са друге стране, право на субвенцију не може да се оствари за обављање делатности са списка оних које се не финансирају, за обављање послова за које је решењем о инвалидности или процени радне способности утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља, за оснивање удружења, као и ако је већ користило субвенцију са самозапошљавање коју је делом или у целости финансирала НСЗ.

Списак делатности које се не субвенционишу може се наћи на сајту НСЗ.

Шта је потребно од докумената?

За подношење захтева потребно је имати попуњен захтев са бизнис планом, који је могуће наћи такође на сајту Националне службе за запошљавање, као и доказ о завршеној обуци за развој предузетништва, уколико није завршена у организацији НСЗ.

Ако захтев подноси особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Документација се подноси надлежној организационој јединици НСЗ.

Одлука о одобравању субвенција доноси се на основу ранг листе која се формира уз помоћ бодова. Критеријуми укључују развијеност јединице локалне самоуправе на чијој се територији планира покретање бизниса, планирана врста делатности, као и категорија лица.

Такође, важно је поменути и да је корисник субвенције дужан да измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци.

(Ало)

БОНУС ВИДЕО: