После ванредне октобарске повишице од 5,5 одсто, за пензионере, њих око 1,64 милиона колико их има на платном списку Фонда ПИО, са јануарском пензијом стиже повишица од 14,8 одсто.

Са овим повећањем просечна пензија у Србији ће износити око 45.770 динара. Плате запослених у јавном сектору биће од јануара веће за 10 одсто, док ће минимална зарада бити повећана за 17,8 процената и износиће 271 динар по радном сату, односно од 43.360 динара за месец са 160 радних сати до 49.864 динара колико ће износити минималац за месец са 184 радна сата.

Државне субвенције нису плате, али пољопривредницима су велика финансијска помоћ и од следеће године износиће 6.000 динара по хектару, с тим што закон дозвољава да буду и 18.000 динара по хектару.

Премија за млеко биће 19 динара по литру, субвенција за квалитетна грла ће уместо прошлогодишњих 25.000 динара бити 40.000 динара, субвенције за крмаче су повећане са 15.000 динара на 18.000, за овце и козе 10.000 динара уместо 7.000, а за кошнице 1.000 динара уместо лањских 800.

Мења се старосна граница за пензију жена

Када је реч о подизању старосне границе за пензионисање жена, Законом о пензијском и инвалидском осигурању је прописано да ће женама од 1. јануара за одлазак у пензију бити неопходна два месеца више него 2023. године, тако да ће моћи да се пензионишу са 63 године и осам месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања.

За мушкарце ће и даље важити исти услови, односно 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Законом о пензијском и инвалидском осигурању је прописано да се старосни услов за жене помера све до 2032. године, када ће услови и за жене и за мушкарце бити изједначени, па ће и једнима и другима услов за пензију бити 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Осигураници оба пола могу остварити право на пензију и ако имају навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

Што се тиче права на превремену старосну пензију, од 2024. завршава се прелазни период, односно померање услова за жене, па ће од 1. јануара 2024. за оба пола за остваривање овог права бити потребно 40 година стажа и 60 година живота. У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години, а максимално 20,4 одсто.

Следеће године почеће и примена појединих одредби Закона о порезу на доходак грађана, о доприносима за обавезно социјално осигурање, те о електронском фактурисању, које су усвојене у октобру. Изменама закона о порезима на доходак и о доприносима за обавезно социјално осигурање, како је Танјугу речено у Министарству финансија, растерећене су зараде, како би се подстакло запошљавање.

Повећан је неопорезиви износ зараде са 21.712 динара на 25.000 динара месечно. Продужен је и период примене постојећих олакшица за запошљавање нових радника у виду права на повраћај дела плаћеног пореза и дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање на терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде новозапослених у проценту од 65 одсто до 75 одсто, са 31. децембра 2023. године на 31. децембар 2024. године.

Од 1. јануара примењиваће се нови износи основица доприноса за обавезно социјално осигурање, као и динарски износи месечне зараде за новонастањене обвезнике који су засновали радни однос са квалификованим послодавцем. Најнижа месечна основица доприноса износиће 40.143 динара, а највиша 573.470, највиша годишња основица доприноса износиће 6.881.640 динара, а износи зараде новонастањених обвезника 344.082 динара и 229.388 динара.

Измењеном уредбом о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности продужен је период примене постојећег ограничења повећања пореске основице, повећање је могуће највише до 10 одсто годишње, за предузетнике паушалце, тако да се ограничење примењује закључно за 2025. годину.

Осим тога, у циљу фискалног растерећења новооснованих предузетника паушалаца прописано је смањења пореске основице до 50 одсто, а ова измена ће се примењивати од 1. јануара 2024. године. Следеће године почеће и примена појединих одредби Закона о електронском фактурисању, које су усвојене у октобру.

Једном од њих је корисницима система електронског фактурисања скраћен рок за достављање ПДВ евиденције са 15 на 10 дана од истека пореског периода. Друга измена се састоји у обавези да се кроз систем електронског фактурисања евидентира претходни ПДВ, а ова обавеза почеће да се примењује од септембра.

БОНУС ВИДЕО:

СРБИЈА СЕ УВЕЛИКО ГРАДИ: Ево колико места председник Вучић може да повеже за седам минута