Према важећем Закону, право на старосну пензију у Србији могу остварити осигураници који наврше 65 година, што је услов за мушкарце док се жене могу пензионисати са 63 године. У оба случаја је неопходно да имају минимум 15 година стажа осигурања, односно 45 година без обзира на старост. Уколико се и после одласка у пензију, пензионери осећају спремним за рад, желе обавезу хобија ради или им је то потребно из егзистенцијалих разлога, постоје бројне могућности, али и нека ограничења.

Без обзира да ли се ради о старосној, превременој или пак породичној пензији, постоје одређени услови који се морају испоштовати како корисници не бисте изгубили пензију.

Рад из старосне пензије

По остваривању права на пензију, сви корисници старосне, или превремене старосне пензије могу да раде. Они којима престанак није услов, са радом свакако настављају. Они осигураници који су морали да прекину осигурање, такође могу поново да раде. Ипак, њима макар један календарски дан, онај када стичу пензију, мора да буде ван осигурања. У противном, доводи се у питање утврђено право.

На пример, запослени коме је осигурање престало 20. фебруара не може поново да почне да ради већ 21. фебруара, од дана када ће остварити право на пензију. Овај осигураник може поново да се запосли најраније од 22. фебруара. На овај начин, остварено право неће бити угрожено каснијим осигурањем. Такође, ово је и први услов за успешно поновно одређивање пензије за пензионере који након пензионисања наврше још најмање једну годину стажа.

Уговор о делу

Они који раде по уговору о делу су вероватно најспецифичнији.

Осигурање по овом основу карактерише то што трајање стажа уопште не мора да одговара периоду трајања уговора. Наиме, трајање стажа се одређује на основу плаћених доприноса, а сам период осигурања пријавом и одјавом. Подношење пријаве и обавезе обавеза је послодавца са којим је лице закључило уговор. Међутим, уговори о делу су најчешће само „отворени“, тј. одређен им је почетак, али не и крај. У моменту остваривања права на пензију потребно је евидентирати престанак трајања уговора. Обично је осигураник тај који у договору са послодавцем доноси доказ о дану до када је уговор трајао. Наравно, уговор о делу може без да се настави и након остваривања права на пензију. Уколико се са послодавцем не може ступити у контакт, престанак осигурања утврђује се на основу регистрованих уплата доприноса.

Слична је ситуација и за „фриленсере“, лица која раде за иностране послодавце који немају представништво, као и за лица која обављају привремене и повремене послове, самостално, или преко омладинских задруга. Споменули смо већ хранитеље. По својој природи, уговор о хранитељству је заправо уговор о делу. Ипак, специфичност овог посла определила је законодавца да ову категорију ослободи обавезе престанка осигурања.

Рад из инвалидске пензије

Корисници инвалидске пензије не могу да уђу у осигурање ни након остваривања права на пензију. Уколико то ипак учине, раније утврђен потпуни губитак радне способности може да буде преиспитан кроз контролни преглед. У случају да се на контролном прегледу утврди побољшање здравственог стања и постојање радне способности, то би довело до престанка права на инвалидску пензију.

Специфичност постоји код професионалних војних лица и полицијских службеника код којих се не утврђује потпуни губитак радне способности већ само губитак способности за обављање професионалне војне службе, односно полицијских послова. Из тог разлога, осигураници ових категорија који остваре право на инвалидску пензију могу и након пензионисања да се запосле, или обављају самосталну делатност. Они једино не могу поново да раде у служби коју су претходно обављали. Такође, за разлику од старосних пензионера, немају право да им се одреди нов износ пензије на основу накнадно навршеног стажа.

Рад из породичне пензије

Изузетак који је раније споменут односи се на висину примања која члан породице остварује по основу уговора о делу и обављања привремених и повремених послова. У случају да је износ накнаде коју породични пензионер остварује по овим основима на месечном нивоу нижи од најниже основице осигураника у осигурању запослених, која важи у време уплате доприноса, пензија ће се ипак исплаћивати.

Уколико корисник породичне пензије ради по уговору о делу, или обавља привремене и повремене послове, а није сигуран да ли му износ уговорене накнаде прелази законом одређен износ за обуставу исплате пензије, то треба да провери у стручној служби Фонда ПИО. У случају да се лице које користи породичну пензију запосли, или почне да обавља самосталну делатност исплата пензије се обуставља.

У таквом случају, потребно је што пре обавестити Фонд да би се исплата пензије обуставила. Осигурање неће проћи незапажено, али до доношења решења може да прође дужи временски период. Тада се корисник доводи у непријатну ситуацију да мора да врати све износе породичне пензије које је примио од почетка рада. Боље је испунити своју обавезу и пријавити почетак рада, како би се ова процедура што брже обавила.

БОНУС ВИДЕО

За још вести запратите нас на нашој званичној Фејсбук страници - будимо "на ти".

Нова димензија новости, ваш "Нпортал.рс".