Zahvaljujući tehnici ultraljubičaste fotografije i dugogodišnjeg iskustva, Grigori Kesel sa austrijske Akademije nauka pronašao je skriveno poglavlje ispisano ispod tri sloja teksta.

ovo otkriće objavljeno je u časopisu New Testament Studies i predstavlja jedan od najranijih prevoda jevanđelja.

Dugo skriveno poglavlje, tumačenje poglavlja 12 jevanđelja po Mateji, prvobitno je prevedeno u okviru Starosirijskih prevoda pre oko hiljadu petsto godina.

Međutim, zbog nestašice pergamenta koji je bio veoma skup, on je ponovo korišćen i u najvećoj meri je originalni prevod Novog zaveta sa njega obrisan.

Spis poput ovog, gde je jedan sloj teksta skriven ispod ostataka drugog naziva se palimpsest. Keselovo otkriće predstavlja dupli palimpsest jer je pergament korišćen tri puta.

- Sve do skoro, postojala su samo dva spisa sa starosirijskim prevodom jevanđelja - kaže Kesel. Jedan se nalazi u londonskoj Britanskoj biblioteci, a drugi je palimpsest otkriven u manastiru Svete Katarine na Sinajskom poluostrvu.

Nedavno, međutim, otkriven je i treći spis u okviru projekta „Sinajskih palimpsesta“. Keselovo otkriće čini četvrti – prevod iz trećeg veka koji je najverovatnije kopiran u šestom veku.

Pergament je pronađen u Vatikanskoj biblioteci.

Novootkriveni spis nudi jedinstven uvid u razumevanje najranijih faza tekstualne evolucije Biblije.

BONUS VIDEO: