Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za pohađanje Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju za popunjavanje radnog mesta "žandarm" (200 izvršilaca).

Konkurs je otvoren do 30. novembra i to:

 • 80 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Beogradu,
 • 40 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Novom Sadu,
 • 20 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Nišu i
 • 60 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Kraljevu

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane

Zakonom o policiji i Uredbom o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, i to:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
 • da ima završeno srednje obrazovanje;
 • da nema manje od 18 ni više od 24 godine starosti u momentu podnošenja prijave;
 • da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u Ministarstvu;
 • da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije;
 • da ispuni uslove selekcionog testiranja;
 • da je sposoban za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

Evo šta je sve potrebno za pohađanje Selekcione i Osnovne obuke za popunjavanje radnog mesta "žandarm" u žandarmeriji.

BONUS VIDEO: