Ovo je detaljan kalendar isplate državne pomoći svim korisnicima:

1. Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i dodatak za pomoć i negu drugog lica - 20. novembra

2. Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju 20. novembar

3. Dečiji i roditeljski dodatak - 20. novembar

4. Naknade zarade odnosno plate za vremeporodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta - 21. novembar direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

5. Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta - 21. novembar direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

6. Prava iz boračko invalidske zaštite - 20. novembar

(Kurir)

BONUS VIDEO: