Javni beležnik je nije odjavio

Kaže kako, njen javni beležnik Igor Martinović na Trgovačkom sudu nije je odjavio kao direktorku firme Top Mag kad je to trebalo. Beležnik  Martinović je u međuvremenu otišao u penziju te zbog toga Ščurić na Trgovačkom sudu više ne može biti odjavljena s datumom kad je otišla u penziju. Dodaje kako je samo javni beležnik može odjaviti s mesta direktorke, ali i da sad celi državni aparat pere ruke.

Ščurić je prestala da bude direktorka još 1. januara 2021. kad je otišla u samostalne umetnike. Zahtev da je se na Trgovačkom sudu odjavi s mesta direktorke i da se uvede novi direktor podnela je 18. januara iste te godine kod beležnika Martinovića.

- Država me je 2023. godine poslala u penziju s danom kad sam imala puni radni staž i pune godine rada, to jest 19. jula prošle godine. Rešenje o penziji nije stizalo. Nakon upita zašto nema rešenja, početkom oktobra dobila sam dopis da ne mogu dobiti rešenje jer na Trgovačkom sudu stoji da sam direktorka. I dok je tamo tako, nema rešenja.

Poslala sam im sve podatke o odjavi na Penzionom, prijavi novog direktora i odlasku kod beležnika (uz njegove podatke), na šta su odgovorili da to sve znaju, ali dok me beležnik ne odjavi na Trgovačkom sudu, ne mogu mi izdati rešenje o penziji.

Najveći problem je nastao kad je i javni beležnik otišao u penziju, a ostavio je nedovršen posao za sobom - koji, po svima, samo on može rešiti - rekla je za Indeks.hr.

Oni više nemaju ingerenciju nad njim

Ščurić je portalu Indeks.hr dostavila i odgovor Opšinskog građanskog suda u Zagrebu, iz kojeg se vidi da sud ne može da postupa prema njenom zahtevu da se provede upis zato što je Martinović otišao u penziju.

Opšinski građanski sud su joj preporučili iz Hrvatske javnobeležničke komore.

- Kad sam sve to u oktobru saznala, otišla sam do Martinovića, koji nije bio ljubazan, nego ljut i bahat kad sam mu rekla da zbog njegove aljkavosti sad ne mogu dobiti penziju. Tada sam nazvala beležničku komoru i objasnila da sam platila njihovom članu usluge koje nije odradio. 

Rekli su mi da to moram prijaviti Uredu predsednika građanskog suda. Prijavila sam i dobila odgovor da su poslali nalog beležniku da to provede. Konačno sam bila smirena i uverena da sad mora da odradi posao.

Početkom 2024. dobijam pismo od Ureda predsednika građanskog suda gde me obavještavaju da im se beležnik nije očitao na moj predmet, ali da su dobili od Penzionog zavoda rešenje po kojem je on od 1. januara 2024. penzionisan i da više nemaju ingerenciju nad njim - objasnila je Ščurić.

Još jedan problem iz 2019. godine

Nije ovo, kako kaže, jedini problem koji je imala s ovim javnim beležnikom.

- Još 2019. godine pogrešno je napravio prenos poslovnog udela s bivšeg supruga na mene. Ugovor nije proveden na Trgovačkom sudu jer je beležnik trebalo da ispravi iznos prenosa te takav ispravljen da dostavi sudu u roku. To nije napravljeno. Sud je tada obustavio postupak za koji je i njima i beležniku plaćeno.

Od kraja te 2019. godine imam problema s upisom vlasništva u sudski registar Trgovačkog suda, imala sam problema s raznim natečajima za izradu filmova, a od njih firma najviše privređuje - požalila se žena.

Novinara portala Indeks su više puta pokušali da stupe u kontakt sa penzionisanim javnim beležnikom, ali Martinovića nije odgovarao na poruke i pozive. Kontaktirali su i Zavod za penziono osiguranje, Trgovački sud, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo rada, penzionog sastava, porodice i socijalne politike. Obratili su se i Hrvatskoj javnobeležničkoj komori.

Konkretan odgovor dobili su samo od Zavoda za penziono osiguranje. Odgovorili su da lični podaci o osiguranicima i korisnicima penzija podležu zaštiti prema GDPR-u te da se nisu u mogućnosti očitovati o konkretnom slučaju iz upita.

- U načelu, osobe koje su u sudski registar nadležnog trgovačkog suda upisane kao članovi uprave/direktori/izvršni direktori trgovačkog društva obvezno se osiguravaju na penziono osiguranje. Obvezno osiguranje za navedene kategorije osiguranika uređeno je člankom 12. Zakona o penzionom osiguranju (ZOMO) i supsidijarne je prirode te se uspostavlja kada članovi uprave nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi (na primer s osnova radnog odnosa, obavljanja obrta ili samostalne profesionalne delatnosti).

Da bi osiguranici članovi uprave trgovačkog društva/direktori/izvršni direktori ostvarili pravo na penziju, osim prijave o prestanku osiguranja, treba da regulišu i status člana uprave pri nadležnom sudskom registru (npr. ostavka člana uprave, opoziv postojećeg i imenovanje druge osobe članom uprave).

Ako osobi koja je upisana u sudski registar kao član uprave trgovačkog društva prestane svojstvo osiguranika po bilo kojoj osnovi obveznog osiguranja, a ona ne reguliše svoj status pri nadležnom trgovačkom sudu, obvezna je na penziono osiguranje i zato ne može ostvariti pravo na penziju - odgovorili su nam iz Zavoda za penziono osiguranje.

Martinovićev naslednik Milak: To je profesionalna tajna

Postavlja se pitanje šta je sa javnim beležnikom koji je nasledio Martinovića. Radi se o Filipu Milaku, koji je vršitelj dužnosti. Ščurić kaže da joj je on rekao da ispravama za sada ne može da pristupi. Milaka su novinari kontaktirali i pitali ga o čemu se radi i može li on na kraju provesti njen predmet.

- Javnobeležnički poslovi su vezani profesionalnom tajnom pa ne mogu komentarisati konkretne predmete. Ako mogu da pomognem stranci s predmetom ranijeg javnog beležnika, svakako ću to učiniti odgovorio je Milak.

"Osećam se kao nogometna lopta"

Ščurić ističe još jedan problem.

- Sad bih ja trebalo da privatno tužim Martinovića, naći i plaćati advokata i suditi se godinama u državi gde sudije već drugi put u godinu dana štrajkuju. Svi redom sada peru ruke, nisu oni odgovorni, nisu nadležni, a ja bih trebalo da pristanem na njihov predlog da se sve pogrešno i neodrađeno do sada zaboravi i da se sve provede iznova jer nemaju drugo rešenje. 

Ali onda ću ja biti oštećena trostruko, jer ne samo da ću morati ponovo da platim beležnika za nove, a zapravo stare, ali neobrađene radnje nego ću morati i državi da platim davanja za sve vreme koje sam tobože do sada bila direktorka, makar je platu dobijao novi direktor i to imaju na Poreznoj upravi i Penzionom gde je sve isto prijavljeno. A ko zna kad bih i bih li uopšte sve to uspela - rekla je ona.

- Kako to da državni službenici mogu biti oslobođeni svih obaveza i dužnosti koje nisu odradili, a obični građanin, radi kojeg birokratija i državni aparat postoji i koji taj državni aparat i plaća celi radni vek, može postati "fudbalska lopta" koju se nabacuje po institucijama, gde se niko ne oseća odgovornim za ono što ne valja?

I to sve zbog toga što državni službenik nije odradio svoj posao, koji jedino on može odraditi, ali je u penziji. Privatna osoba ne može u Republici Hrvatskoj napraviti ispis direktora i upis novog - samo javni beležnik - zaključila je Ščurić.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO: