Sveta Irina je hrišćanska mučenica iz 4. veka. Ime Irena znači mir.

Rođena pod imenom Penelopa u gradu Magedonu (rimska provincija Pamfilija). Bila je ćerka paganskog kralja Likinija. NJen učitelj Apelijan joj je često pričao o hrišćanstvu. Kada je stasala za udaju, odbijanjem da se uda, razgnevila je oca, i otac je hteo da je muči, ali ona ga je preobratila u hrišćanstvo. Mučena je od strane ostala četiri cara. U hrišćanskoj tradiciji posle svih muka Irina je došla u grad Mesemvriju, gde ju je umrtvio car Savorije, ali ju je Bog oživeo. Car se tada zajedno sa mnogim narodom krstio kada je video to čudo. Veruje se da je sveta Irina svojim stradanjem u veru Hristovu privela preko sto hiljada neznabožaca. Najzad je sama legla u grob i naredila Apelijanu da grob zatvori. Posle četiri dana, kad su grob otvorili njeno telo nije bilo u grobu.

Verovanja i običaji

Veruje se da danas nikako ne treba koristiti oštre predmete, seći ili testerisati građu. Pored toga, danas se ne seku nokti, niti šiša kosa, jer se veruje da ukoliko budete to radili navući ćete nesreću na sebe. Po nekim mestima i dalje se na današnji dan praktikuje da deca piju vodu koja je odstajala jedan dan, jer se veruje da će im dati snagu koja je imala velikomučenica Irina.

Tropar

Ovčica Tvoja Isuse, Irina, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." NJenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.