Када се приближи одлазак у пензију, многи пребројавају године радног стажа и размишљају да ли су испунили законске услове за одлазак у исту. Под којим условима ћете отићи у пензију зависи пре свега од тога којој групи осигураника припадате.

Код инвалидске пензије фокус је на постојању потпуног губитка радне способности, уместо навршених година живота. Они који се нађу у ситуацији да разматрају коришћење породичног примања, морају да воде рачуна о крштеници или колико су били у браку. Код ове две пензије обично сви подразумевају и престанак рада као услов, док они који планирају старосну неретко желе тај престанак да избегну.

Закон уређује различите основе осигурања, делатности, врсте пензија, па је и нормално да постоје бројне специфичности које могу да утичу на обавезе будућих пензионера у погледу престанка обавезног пензијског и инвалидског осигурања, као и на могућност поновног радног ангажовања.

По правилу, сви осигураници поред испуњења услова морају да прекину своје запослење, односно самосталну делатност, да би остварили право на старосну или превремену старосну пензију. Ипак, Закон о пензијском и инвалидском осигурању предвиђа неколико изузетака када је напуштање радног места једноставније и могу да га остваре и без претходног престанка осигурања.

- Овакав критеријум одређен је за предузетнике, а право на старосну или превремену старосну пензију без престанка осигурања могу да остваре и изабрана, именована или постављена лица, као и лица која су хранитељи. Може се приметити да је законодавац при доношењу овакве одредбе имао у виду специфичности појединих занимања и чињеницу да би обавеза да се обављање делатности у потпуности прекине довела у питање сам посао који се обавља, а у неким случајевима и кориснике, посебно у случају хранитеља - кажу у ПИО.

Како предузетници иду у пензију?

Осигураници који су запослени у сопственом предузећу могу право на пензију да остваре тако што ће прекинути радни однос, уз задржавање оснивачког улога и права по том основу у фирми. По остваривању права могу и даље да раде, с тим што они осигураници који не припадају изузетим категоријама морају да оставе макар један календарски дан у коме неће бити у осигурању како не би довели у питање утврђено право.

- На пример, запослени коме је осигурање престало 5. марта не може поново да почне да ради већ 6. марта, ког дана ће остварити право на пензију. Овај осигураник може поново да се запосли најраније 7. марта. На овај начин остварено право неће бити угрожено каснијим осигурањем. Такође, ово је и први услов за успешно поновно одређивање чека за пензионере који након пензионисања наврше још најмање једну годину стажа - истичу у ПИО.

Стаж код уговора о делу

У Фонду наглашавају да су најспецифичнији они који раде по уговору о делу. Осигурање по овом основу карактерише то што трајање стажа уопште не мора да одговара периоду трајања уговора: "Оно се одређује на основу плаћених доприноса, а сам период осигурања пријавом и одјавом коју би требало да подноси послодавац, онај са ким је особа закључила уговор. Међутим, уговори о делу су најчешће само 'отворени', тј. одређен им је почетак, али не и крај. У моменту остваривања права на пензију потребно је евидентирати престанак трајања уговора. Обично је осигураник тај који у договору са послодавцем доноси доказ о дану до када је он трајао." Наравно, уговор о делу може да се настави и након остваривања права на пензију. Уколико се са газдом не може ступити у контакт, престанак осигурања утврђује се на основу регистрованих уплата доприноса.

"Слична је ситуација и за 'фриленсере', лица која раде за иностране послодавце који немају представништво, као и за оне који раде привремене и повремене послове, самостално или преко омладинских задруга. По својој природи, уговор о хранитељству је заправо уговор о делу. Ипак, специфичност овог посла определила је законодавца да их ослободи обавезе престанка осигурања."

Ко може да ради из пензије?

Сви корисници старосних пензија имају право да раде из пензије, на било који од наведених начина, без обзира да ли су били условљени престанком или не. Ипак, чак и када прекид рада није услов за пензију у Србији, сви који су радили у иностранству треба да провере да ли ће инострану пензију добити ако наставе да раде. Свака држава има специфичне прописе у вези са обавезом престанка осигурање и радом у току трајања права на пензију. Зато је најбоље да такви будући пензионери контактирају фондове у државама у којима су радили и провере да ли уз пензију могу и даље да раде у Србији.

Услови за инвалидску пензију?

Сама чињеница да је основни услов за стицање права на инвалидску пензију утврђивање потпуног губитка радне способности говори да је за осигуранике који остварују право на ову врсту пензије престанак осигурања обавезан. Дакле, ниједан од изузетака не важи код ове врсте пензије. Изузетак су једино оснивачи предузећа који у њима не раде, који могу да задрже оснивачки улог. То им је омогућила измена Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2018. године, када је ова категорија престала да буде обавезно осигурана.

"Инвалидски пензионери не могу да уђу у осигурање ни после остваривања права на пензију, односно уколико то учине, раније утврђен потпуни губитак радне способности може да буде преиспитан кроз контролни преглед. У случају да се утврди побољшање здравственог стања и постојање радне способности, то би довело до престанка права. Специфичност постоји код професионалних војних лица и полицијских службеника код којих се не утврђује потпуни губитак радне способности већ само губитак способности за професионалну војну службу, односно полицијских послова", кажу у ПИО.

Из тог разлога, осигураници ових категорија који остваре право на инвалидску пензију могу и након пензионисања да се запосле или обављају самосталну делатност, осим у служби коју су претходно обављали, али немају право да им се одреди нов износ пензије на основу накнадно навршеног стажа.

Како до породичне пензије?

Остваривање права на породичну пензију није уопште условљено престанком осигурања, али је тиме условљено коришћење тог права. То значи да чланови породице умрлог осигураника који испуњавају опште услове за стицање права могу то право да остваре и у периоду запослења или обављања самосталне делатности. Ипак, њима се чек неће исплаћивати до престанка осигурања. За ово правило закон је предвидео изузетак који се односи на висину примања која члан породице остварује по основу уговора о делу и обављања привремених и повремених послова.

"То значи да је износ накнаде коју породични пензионер остварује по овим основима на месечном нивоу нижи од најниже основице осигураника у осигурању запослених која важи у време уплате доприноса. Уколико ради по уговору о делу или на привременим и повременим пословима, а није сигуран да ли му износ уговорене накнаде прелази законом одређен износ за обуставу исплате пензије, то може да провери на шалтерима Фонда. У случају да особа која користи породичну пензију почне да ради или самостално обавља делатност, исплата пензије се обуставља. Они су у обавези да одмах обавесте Фонд, како би се избегла могућност настанка неосноване исплате пензије."

БОНУС ВИДЕО:

За још вести запратите нас на нашој званичној Фејсбук страници - будимо "на ти".

Нова димензија новости, ваш "Нпортал.рс".