- Наведена кривична дела окривљени је извршио у периоду од 18.02.2024. године до 19.02.2024.године на тај начин што је, док је био под утицајем алкохола претњом да ће напасти на живот и тело, те дрским и безобзирним понашањем, угрожавао спокојство члана своје супруге тако што је у више наврата позивао телефоном и упућивао јој разне претње и слао јој поруке у којима јој је такође упућивао претње да ће убити њу, чланове њене породице као и себе, као и разне увреде, након чега је дана 19.02.2024.године, у Земуну, у раним јутарњим часовима, убио кућног љубимца-папагаја, на тај начин што је папагају снагом својих руку откинуо главу, а затим је тело и главу папагаја фотографисао те фотографију послао својој супрузи - оштећеној као и њеној куми - наводи се у саопштењу тужилаштва и додаје:

- Снимак истог садржаја показао је једном од сведока, а Треће основно јавно тужилаштво у Београду је предложило Трећем основном суду у Београду да окривљеном продужи притвор с обзиром да постоје околности које указују да ће окривљени боравком на слободи, у кратком временском периоду, поновити кривично дело, те је предложило и да суд након одржаног главног претреса и изведених доказа окривљеног огласи кривим.

Предлаже се да га због извршења кривичног дела Убијање и злостављање животиња осуди на казну затвора у трајању од шест месеци, да га због извршења кривичног дела Насиље у породици осуди на казну затвора у трајању од једне године, те да му изрекне јединствену казну затвора у трајању од једне године и четири месеца као и да му изрекне меру безбедности Обавезног лечења алкохоличара као и меру безбедности Забрана приближавања и комуникације са оштећеним тако што ће му забранити приближавање оштећеној на удаљености не мањој од 200 метара те му забранити приступ око места становања и места рада оштећене те му забранити и даље узнемиравање, односно комуникацију са оштећеном и то у трајању од две године од дана правоснажности судске одлуке.

БОНУС ВИДЕО: