- Navedena krivična dela okrivljeni je izvršio u periodu od 18.02.2024. godine do 19.02.2024.godine na taj način što je, dok je bio pod uticajem alkohola pretnjom da će napasti na život i telo, te drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrožavao spokojstvo člana svoje supruge tako što je u više navrata pozivao telefonom i upućivao joj razne pretnje i slao joj poruke u kojima joj je takođe upućivao pretnje da će ubiti nju, članove njene porodice kao i sebe, kao i razne uvrede, nakon čega je dana 19.02.2024.godine, u Zemunu, u ranim jutarnjim časovima, ubio kućnog ljubimca-papagaja, na taj način što je papagaju snagom svojih ruku otkinuo glavu, a zatim je telo i glavu papagaja fotografisao te fotografiju poslao svojoj supruzi - oštećenoj kao i njenoj kumi - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje:

- Snimak istog sadržaja pokazao je jednom od svedoka, a Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo Trećem osnovnom sudu u Beogradu da okrivljenom produži pritvor s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni boravkom na slobodi, u kratkom vremenskom periodu, ponoviti krivično delo, te je predložilo i da sud nakon održanog glavnog pretresa i izvedenih dokaza okrivljenog oglasi krivim.

Predlaže se da ga zbog izvršenja krivičnog dela Ubijanje i zlostavljanje životinja osudi na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, da ga zbog izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, te da mu izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri meseca kao i da mu izrekne meru bezbednosti Obaveznog lečenja alkoholičara kao i meru bezbednosti Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim tako što će mu zabraniti približavanje oštećenoj na udaljenosti ne manjoj od 200 metara te mu zabraniti pristup oko mesta stanovanja i mesta rada oštećene te mu zabraniti i dalje uznemiravanje, odnosno komunikaciju sa oštećenom i to u trajanju od dve godine od dana pravosnažnosti sudske odluke.

BONUS VIDEO: