Nakon toga je na mesto događaja došao svedok i okrivljenog uhvatio za ruke, odvojio ga od oštećene i stao između njih dvoje, da bi zatim okrivljeni ponovo uhvatio oštećenu za kosu i tom prilikom joj počupao pramen kose, usled čega je oštećena zadobila lake telesne povrede u vidu nagnječenja u levoj polovini čeonog predela i osećala strah i ugroženost po sopstveni život i telo.

Javni tužilac je predložio da sud okrivljenog oglasi krivim, da mu produži pritvor u kojem se okrivljeni nalazi od 14.05.2024. godine, da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) meseci, kao i da mu na osnovu člana 84. Krivičnog zakonika izrekne meru bezbednosti Obaveznog lečenja alkoholičara i na osnovu člana 89a. Krivičnog zakonika meru bezbednosti Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom.

(Blic)

BONUS VIDEO: