Sutra je veliki praznik u hrišćanstvu - Pojava časnog krsta u Jerusalimu.

Bilo je to još u doba vladavine cara Konstansa, sina svetog Konstantina, i patriharha jerusalimskog Kirila, kada se u devet sati izjutra pojavio Časni Krst nad Golgotom prostirući se sve do Gore Maslinske. Veruje se da je Krst bio svetliji od sunca i lepši od svake duge.

Foto: Shutterstock

 

 

Sav narod je ostavio to što je radio i posmatrao čudo nad čudima.

Molitva Časnom Krstu smatra se najjačom na svetu i izgovara se s velikom pobožnošću i strahom:

Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome!

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja;

tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore:

Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika.

O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek.

Amin!