Претплатник то право стиче након што га оператор обавести о поскупљењу, односно о измени уговора која битно мења услове на штету корисника.

Оператор има обавезу да најмање месец дана унапред обавести корисника о намери једностране измене услова уговора, као и о праву претплатника да уговор раскине пре истека периода на који је закључен.

У случају да претплатник који је определи за раскид уговора жели да задржи постојећи број, он се може обратити другом оператору са захтевом за пренос броја, а оператор са којим је раскинуо уговор је дужан да му то омогући, наводи у саопштењу РАТЕЛ.